Przejdź do treści
Home » Usługi » Badania Geofizyczne

Badania Geofizyczne

Monitoring geofizyczny w celu zdefiniowania i oceny ryzyka

W fazie projektowania wiedza z zakresu geologii, hydrogeologii oraz niewidocznych elementów odgrywa kluczową rolę w ocenie i niwelowaniu ryzyka projektowego.
IMG Monitoring umożliwia zarządzanie ryzykiem projektowym poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych metod pozyskiwania danych i świadczenie usług doradztwa. Świadczymy profesjonalne usługi, łącząc nasze własne możliwości geologiczne i geofizyczne z naszymi doświadczonymi partnerami.

Usługi geofizyczne IMG Monitoring są dostępne na całym świecie, a nasze możliwości obejmują:

– Profilowanie georadarowe (ang. GPR)
– Tomografia elektrooporowa(ang. ERT)
– Sejsmika refleksyjna
– Sejsmika refleksyjna i tomografia sejmiczna
– Metody wykorzystujące fale powierzchniowe w tym wielokanałowa analiza fal powierzchniowych (ang. MASW)
– Pionowe profilowania sejsmiczne PPS (ang. VSP) i pomiary sejsmiki otworowej („check shot”)
– Badania sejsmiczne ReMi
– Pomiary sejsmiki otworowej w tym tomografia
– Rejestrowanie przewodowe (petrofizyka, obrazowanie ściany odwiertu, hydraulika)
– Cavity imaging
– Techniki przewodności elektromagnetycznej (konduktywność)
– Przegląd istniejących danych, technicznych, geologicznych, zdjęć lotniczych i satelitarnych
– Integracja zbiorów danych GIS w celu stworzenia wstępnego modelu geologicznego
– Magcone (UXO).


Zastosowanie:
– Drążenie tuneli oraz duże wykopy w obszarze miejskim
– Tradycyjne wykopy tunelowe
– Niestabilność osuwisk i mas skalnych
– Tamy
– Systemy odwadniające
– Konstrukcje oporowe