Przejdź do treści
Home » Usługi » Monitoring Topograficzny

Monitoring Topograficzny

Uzyskaj submilimetryczną dokładność i wizualizację w czasie rzeczywistym

Zautomatyzowane systemy topograficzne są stosowane w projektach, w których wymagana jest wysoka częstotliwość i wysoka dokładność pomiarów przemieszczeń.
Takie rozwiązania realizowane są z wykorzystaniem zautomatyzowanego tachimetru do detekcji przemieszczeń w trzech kierunkach określonej liczby punktów pomiarowych.

Najnowsza technologia produkcji oraz doświadczenie zdobyte przez IMG Monitoring w najtrudniejszych europejskich projektach urbanistycznych, pozwalają na uzyskanie submilimetrowej dokładności zarejestrowanych danych monitoringowych.
Właściwe narzędzia informatyczne pozwalają na wizualizację wyników w czasie rzeczywistym, dostępność on-line i kontrolę postępu przemieszczeń, automatyczne powiadamianie o przekroczeniu określonej wartości progowej.

Zdalne sterowanie tachimetrem stanowi doskonałe rozwiązanie również w przypadku monitorowania trudno dostępnych struktur i obszarów (kopalnie, osuwiska, zapory,…).


Zastosowanie:
– Drążenie tuneli oraz duże wykopy w obszarze miejskim
– Tradycyjne wykopy tunelowe
– Niestabilność osuwisk i mas skalnych
– Tamy
– Systemy odwadniające
– Konstrukcje oporowe