Przejdź do treści
Home » Usługi » Monitoring Geotechniczny

Monitoring Geotechniczny

Solidne doświadczenie w najważniejszych pracach budowlanych

Monitoring geotechniczny ma na celu zdobycie wiedzy na temat zachowania się gruntu, górotworu i konstrukcji pod wpływem wykonywania (intensywnych) robót budowlanych lub zjawisk naturalnych.

IMG Monitoring zapewnia instrumenty, narzędzia i doświadczenie, realizację i zarządzanie zarówno rozległymi, jak i lokalnymi projektami wymagającymi monitoringu.

Nasze doświadczenie w monitoringu geotechnicznym zostało ugruntowane podczas wieloletniego nadzoru nad jednymi z największych prac w Polsce i Europie, współpracą z najważniejszymi firmami budowlanymi.

Opracowana przez nas specyfika (modułowość) narzędzi do zarządzania pozwala zapewnić i zagwarantować ten sam standard jakości również dla mniejszych lokalnych projektów.


Zastosowanie:
– Drążenie tuneli oraz duże wykopy w obszarze miejskim
– Tradycyjne wykopy tunelowe
– Niestabilność osuwisk i mas skalnych
– Tamy
– Systemy odwadniające
– Konstrukcje oporowe