Przejdź do treści
Home » Usługi » Monitoring Dynamiczny

Monitoring Dynamiczny

Ocena parametrów dynamicznych podczas projektowania, wykonywania i użytkowania

Oprócz klasycznych pomiarów monitoring dynamiczny jest bardzo przydatnym narzędziem kontrolnym, które stanowi cenne wsparcie w zarządzaniu etapami budowy.

Znajomość parametrów modalnych monitorowanej konstrukcji (częstotliwości, właściwych trybów, tłumienia), przy dokładnej ocenie wszelkich możliwych wpływów wywołanych przez otaczające środowisko w czasie budowy, ma kluczowe znaczenie dla wskazania jej aktualnego stanu i możliwej zmiany w czasie jej dynamicznego zachowania.

Poprzez sieć akcelerometrów zdolnych do rejestrowania parametrów, które określają dynamiczną reakcję konstrukcji, IMG Monitoring zarządza gromadzeniem, przetwarzaniem i archiwizacją danych pomiarowych poprzez udostępnianie w czasie rzeczywistym projektantom za pośrednictwem niezawodnego Systemu Rozpowszechniania Danych (SRD).


Zastosowanie:
– Drążenie tuneli oraz duże wykopy w obszarze miejskim
– Tradycyjne wykopy tunelowe
– Niestabilność osuwisk i mas skalnych
– Tamy
– Systemy odwadniające
– Konstrukcje oporowe