Usługi

Innowacje i niezawodność dla geoinżynierii

Nasze Usługi

Nasze rozwiązania uwzględniają konieczność określenia parametrów i wielkości do projek towania robót, zastosowanie metody obserwacyjnej podczas realizacji, konieczność pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym do zarządzania stanami alarmowymi.