Przejdź do treści
Home » Usługi » Real-time Monitoring

Real-time Monitoring

Ciągłe śledzenie i wizualizacja przemieszczeń oraz danych z monitoringu

Dostępność aktualnych danych monitorowanych zjawisk jest nieoceniona gdy chodzi o bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji.

W dzisiejszych czasach wiele narzędzi i technologii jest w stanie przesyłać dane do zdalnych punktów dostępu, IMG Monitoring wykorzystuję te technologie od wielu lat. Dzięki temu zdobywamy doświadczenie i doskonalimy narzędzia informatyczne, które pozwalają na zarządzanie szeroką gamą przyrządów, systemów komunikacyjnych oraz rejestratorów różnych producentów.

Systemy monitoringu w czasie rzeczywistym mogą być stosowane zarówno na dużych placach budowy, gdzie prace mogą mieć ogromny wpływ na wiele istniejących konstrukcji, jak i na małych, oddalonych terenach, gdzie należy monitorować wpływ zjawisk deformacyjnych na bezpieczeństwo.


Zastosowanie:
– Drążenie tuneli oraz duże wykopy w obszarze miejskim
– Tradycyjne wykopy tunelowe
– Niestabilność osuwisk i mas skalnych
– Tamy
– Systemy odwadniające
– Konstrukcje oporowe