Przejdź do treści
Home » Urządzenia » Środowiskowy » VOC

VOC


WSD00TH2VOC jest przeznaczony do monitorowania obecności całkowitego stężenia LZO w powietrzu, jako parametr wyrażający jakość powietrza w pomieszczeniach (IAQ- Indoor Air Quality).
Kompatybilny z technologią WineCap, z dużą pojemnością pamięci i dalekim zasięgiem sygnału radiowego.


VOC. Pomiar zanieczyszczenia powietrza. IMG Monitoring.

WSD00TH2VOC
Temperatura wewnętrzna, wilgotność względna, natężenie światła.
Zakres pomiarowy:
– Temperatura wewnętrzna: -10/+60 C.
– wilgotność względna: 0-100 %
– Luks: 0-16K.
Pojemność rejestratora: 64.000 pomiarów na kanał.
Zasięg radiowy: do 6 Km.
Kompatybilny z technologią WineCap.


Główne cechy:
– Łatwy do zainstalowania
– Duża pojemność pamięci
– Zdalne zarządzanie i WSN
– Niskie zużycie baterii: do 5 lat.