Przejdź do treści
Home » Urządzenia » Geotechniczne » Pomiar osiadań

Pomiar osiadań


Pomiar osiadań: urządzenia do pomiaru osiadań są przeznaczone do mierzenia względnych przemieszczeń między punktami monitorowania.
W zależności od rodzaju monitorowanej struktury i rozmieszczenia punktów pomiarowych, można zastosować inny rodzaj urządzeń.


Ekstensometr magnetyczny. Pomiar osiadań nasypów. IMG Monitoring.

ASM-001 Ekstensometr magnetyczny
Rura dostępowa: 3/4″ średnica.
Osłona karbowana: 55 mm.
Dokładność sondy: ±1 mm.
Długość kabla: 30-300 m.

Ekstensometr. Pomiar osiadań nasypów. IMG Monitoring.

ASP-001 Reper wgłębny
Rozmiar płyty: 500x500x3 mm.
Długość prętów: 1, 2, 3 m.
Średnica prętów: 3/4″.
Osłona karbowana: 55m.


Hydroprofilometr. Pomiar przemieszczeń pionowych. IMG Monitoring

PID-001 Hydroprofilometr
Typ czujnika: piezorezystancyjny.
Zakres: 1-2-5-10-20 m.
Całkowita dokładność: <0,2% F.S.
Temperatura robocza: -40/+60°C.

Hydroniwelator. Pomiar przemieszczeń pionowych. IMG Monitoring

ASI-001 Hydroniwelator
Typ czujnika: piezorezystancyjny.
Zakres: 1-2-5-10-20 m.
Dokładność: <0,04% F.S.
Zmiany termiczne: kompensowane matematycznie.


Zastosowanie:
– Monitoring nasypów i torów kolejowych
– Osiadanie fundamentów
– Monitoring zapór ziemnych
– Przemieszczenia pionowe w tunelach
– Osiadanie budynków mieszkalnych i zabytkowych