Przejdź do treści
Home » Urządzenia » Geotechniczne » Pomiar naprężeń

Pomiar naprężeń


Czujniki do pomiaru naprężeń NATM służą do rejestrowania naprężeń między konstrukcją oporową a gruntem lub skałą wywierającą na nią nacisk. Wartości naprężeń różniące się od projektowanych mogą wskazywać na uszkodzenie lub przeciążenie konstrukcji.


Ogniwo obciążeniowe. Pomiar naprężeń tunelu. IMG Monitoring.

CPN-001 Czujniki do pomiaru naprężeń NATM
Typ czujnika: piezorezystancyjny.
Zakres: do 200 bar.
Dokładność: <0,5% F.S..
IP68.


Zastosowanie:
Nacisk na mury i piwnice
Napór gruntu na ściany oporowe
Obciążenia oddziałujące na obudowę tunelu
– Nacisk na fundamenty