Monitoring Geotechniczny

Solidne doświadczenie w najważniejszych pracach budowlanych.

Monitoring Geotechniczny ma na celu zdobycie wiedzy o zachowaniu się gruntów, górotworów i konstrukcji pod wpływem prowadzenia masowych robót budowlanych lub zjawisk naturalnej niestabilności.

IMG Monitoring dostarcza instrumenty, narzędzia i doświadczenie do definiowania, realizacji i zarządzania zarówno rozległymi, jak i lokalnymi projektami monitoringowymi.

Nasze doświadczenie w monitoringu geotechnicznym ugruntowaliśmy podczas wieloletniego nadzoru nad niektórymi z największych robót w Polsce i Europie, współpracując z kilkoma najważniejszymi firmami budowlanymi.

Oferujemy usługi dla szerokiego zakresu potrzeb:
Monitoring nasypów
Monitorowanie osuwisk
– Monitoring wód gruntowych
Przemieszczenia gruntu
– Monitoring konstrukcji oporowych
– Monitoring tuneli

Dzięki długoterminowej współpracy z zaufanym dostawcą możemy zapewnić skuteczny dobór instrumentów monitorujących takich jak:
Inklinometry
Piezometry
Tensometry
Czujniki obciążenia
Wskaźniki osiadania
Eksensometry

Inklinometr Automatyczny

 

Zarządzanie systemem monitoringu można zintegrować ze zautomatyzowanymi sieciami czujników bezprzewodowych oraz platformą Web-GIS.
Wszystkie dane mogą być wyposażone w procedurę alarmującą, która poinformuje Klienta w przypadku przekroczenia przez przyrząd określonego progu alarmowego.
Charakterystyka modułowości narzędzi zarządzania opracowanych przez IMG Monitoring pozwala zapewnić i zagwarantować ten sam standard jakości również w przypadku mniejszych projektów lokalnych.

Gallery