Monitoring osuwisk

Monitorowanie niestabilności i osuwisk ziemi i mas skalnych

Definicja monitoringu osuwiska zależy od jego specyficznych cech, takich jak rodzaj i kierunek ruchu, właściwości geotechniczne gruntu lub górotworu, rodzaj działalności.
Oczywiście należy również rozważyć oddziaływanie na pobliskie obiekty istniejące lub/i będące w zasięgu budowy.

Przyrządami zwykle przyjętymi do realizacji monitoringu osuwisk są:

Inklinometry: głębokie przemieszczenia poziome
Piezometry: poziomu lub ciśnienia wody gruntowej
Repery gruntowe lub pryzmaty: przemieszczenie powierzchni gruntu
Klinometry i szczelinomierze: monitorowanie obiektów inżynierskich w strefie wpływu

Wszystkimi przyrządami można zarządzać w trybie ręcznym, z wykonywaniem odczytów z określoną częstotliwością czasową.

Zainstalowanie odpowiednich jednostek akwizycji, narzędzi do przesyłania danych oraz oprogramowania (loggery, modemy GSM, tachimetry,…), pozwala na uzyskanie zautomatyzowanego systemu monitoringu osuwiska w czasie rzeczywistym.

Monitoring Osuwisk

Ponadto interferometria radarowa z syntetyczną aperturą (InSAR) stanowi ważną technikę szacowania procesów deformacji powierzchni za pomocą czujników zainstalowanych na platformach satelitarnych (A-DInSAR) i naziemnych (TInSAR).

Gallery