Badanie geofizyczne

Badanie geofizyczne: określenie parametrów geologicznych, hydrogeologicznych za pomocą badań geofizycznych w celu oceny i ograniczenia ryzyka projektu.

Na etapie projektowania projektu wiedza na temat geologii, hydrogeologii i elementów niewidocznych odgrywa kluczową rolę w ocenie i łagodzeniu ryzyka projektu.

Dział Geofizyki Img Monitoring umożliwia zarządzanie ryzykiem projektowym, zapewniając najnowocześniejsze usługi w zakresie pozyskiwania danych i doradztwa.

W regionach świata o złożoności geotechnicznej, środowiskowej i klimatycznej zapewniamy profesjonalną obsługę, łącząc nasze wewnętrzne możliwości w zakresie badań geologicznych i geofizycznych z naszymi doświadczonymi partnerami i profesjonalistami.

Usługi badań geofizycznych IMG obejmują:

– Profilowanie georadarowe (GPR)
– Tomografia elektrooporowa (ERT)
– Sejsmiczna tomografia refrakcyjna
– Profilowanie sejsmiczne(MASW)
– Pionowych profilowań sejsmicznych PPS (ang. VSP)
– Profilowanie (ReMi)
– Geofizyka otworowa
– Integracja danych w celu stworzenia wstępnego modelu geologicznego opartego na GIS
– Badania magnetyczne Magcone (UXO)

Gallery