Jakość pali fundamentowych

Monitorowanie jakości pali fundamentowych

Monitorowanie jakości pali fundamentowych jest ważne, aby uniknąć niebezpiecznych warunków lub zawaleń konstrukcji lub/i podłoża nośnego podczas faz budowy.
Wśród różnych metod kontroli, które można zastosować w tym celu, IMG Monitoring proponuje instrumenty i usługi dla następujących wybranych rozwiązań:

PEM: Pulse Echometric Method (zwana także PIT: Pile Integrity Test)
TRM: Transient Response Method
Ultrasonic Crosshole Testing

Test integralności PEM (PIT) jest najprostszym, najszybszym i najtańszym rozwiązaniem. Polega na pomiarze czasu odbicia fali generowanej niskonaprężoniowym wzbudzeniem na szczycie pala. Oprzyrządowanie użyte do wykonania badania składa się z młotka do generowania uderzenia oraz akcelerometru, który mierzy reakcję pala na uderzenie. Ponieważ na propagację fal duży wpływ mają warunki gruntowe oraz technologia wykonania samego pala, badanie PEM (PIT) należy traktować jako badanie doraźne, które można zastosować nawet do wszystkich pali fundamentowych.

Pale integrity test

Mając do dyspozycji oprzyrządowany młotek, który mierzy przyłożoną siłę podczas uderzenia, a jednocześnie mierząc drgania głowicy pala za pomocą akcelerometru, możliwa jest analiza danych częstotliwości lub czasu. Tak jest w przypadku testu TRM. Opracowanie danych do testu TRM jest znacznie bardziej złożone w stosunku do testu PEM(PIT), ale pozwala uzyskać więcej informacji o długości drgań, średniej średnicy i defektach pala, wzajemnym oddziaływaniu grunt-pal.

Cross-hole

Test Ultra Sonic Crosshole jest w stanie dostarczyć bardziej wiarygodnych informacji na temat głębokości, integralności i defektów pala. Polega ona na pomiarze prędkości propagacji fal drgań na całej długości pala. W celu wykonania badania, przed wykonaniem pala, w klatce zbrojeniowej należy zainstalować co najmniej trzy rury. W każdą parę rur po dwie sondy, emiter i odbiornik, mierzą prędkości drgań odcinka pala między rurami. Wykonanie testu na różnych parach rur, m.in. na różnych odcinkach pala, pozwala wygenerować trójwymiarową wizualizację pala wraz z jego ewentualnymi anomaliami i defektami.

Gallery