Monitoring Topograficzny

Uzyskaj submilimetryczną dokładność i wizualizację w czasie rzeczywistym

Zautomatyzowane systemy topograficzne znajdują zastosowanie w projektach, w których wymagana jest duża częstotliwość i duża dokładność wartości deformacji geodezyjnych. Systemy te realizowane są z wykorzystaniem automatycznego tachimetru do wykrywania trójwymiarowego przemieszczenia określonej liczby punktów docelowych.

Najnowsza technologia produkcji oraz doświadczenie zdobyte przez IMG Monitoring przy niektórych z najbardziej inwazyjnych europejskich projektów miejskich, pozwalają uzyskać submilimetryczną dokładność rejestrowanych monitorowanych danych.
Narzędzia informatyczne własności pozwalają na wizualizację wartości w czasie rzeczywistym, dostępność on-line i kontrolę ewolucji przemieszczeń, automatyczne powiadamianie o przekroczeniu określonej wartości progowej.

Zdalna kontrola stanu całkowitego stanowi doskonałe rozwiązanie operacyjne również w przypadku monitorowania trudno dostępnych obiektów i obszarów odizolowanych (kopalnie, osuwiska, tamy…).

Monitoring topograficzny

Zastosowanie:
– Drążenie tuneli oraz duże wykopy w obszarze miejskim
– Tradycyjne wykopy tunelowe
– Niestabilność osuwisk i mas skalnych
– Tamy
– Systemy odwadniające
– Konstrukcje oporowe

Gallery