Inklinometr Łańcuchowy – IPI

SKU: IFF-001

Inklinometr Łańcuchowy: ciągłe monitorowanie osuwisk i ogólnie ruchów gleby, ale także kontrola konstrukcyjna zapór, ścian, grodzi, słupów, masztów.


Typ czujnika: Dwuosiowy z MEMS.
Zakres: ±5°/±30°.
Dokładność: <0,2% F.S.
Odległość między kółkami: 100 cm.