Piezometry rezydencyjne

Piezometry rezystancyjne

SKU: PEP-001

Piezometry rezystancyjne: przetwornik ciśnienia pozwalający na pomiar ciśnienia śródmiąższowego w gruncie (wersja absolutna) lub określenie poziomu wody w kolumnie piezometrycznej (wersja względna)


Zakres: 5 – 100 mH2O.
Dokładność: 0,25% – 0,5% F.S.
Nadciśnienie: 100% F.S.
IP68

Zastosowanie:
– Pomiar ciśnienia porowego
– Pomiar poziomu wody w piezometrach, studniach, zbiornikach i rzekach
Monitoring geotechniczny

Strona producenta: Gestecno s.r.l.