Hydroniwelator

Hydroniwelator

SKU: ASI-001

Hydroniwelator: czujnik piezorezystancyjny.


Zakres: 1-2-5-10-20 m.
Dokładność: <0,04% F.S.
Zmiany termiczne: kompensowane matematycznie.

Zastosowanie:
Monitoring nasypów i torów kolejowych
– Osiadanie fundamentów
Ugięcia dachów
– Osiadanie budynków mieszkalnych i zabytkowych