Hydroprofilometr

Hydroprofilometr

SKU: PID-001

Hydroprofilometr: czujnik piezorezystancyjny.


Zakres: 1-2-5-10-20 m.
Całkowita dokładność: <0,2% F.S.
Temperatura robocza: -40/+60°C.

Zastosowanie:

Monitoring nasypów i torów kolejowych
– Osiadanie fundamentów
– Monitoring zapór ziemnych
– Osiadanie budynków mieszkalnych i zabytkowych