Velocimetr

Czujnik drgań SISMA

SKU: SISMA 2-5-10

Czujnik drgań SISMA: kompaktowy i niezawodny, wyposażony w czujniki o wysokiej czułości, przeznaczony do monitorowania drgań konstrukcji


Częstotliwość nominalna: 0,5, 0,2 lub 0,1 Hz.
Wysoka stabilność termiczna
Krzywe szumu obliczone i powiązane z trybem szumu Petersona

Zastosowanie:
Pomiary hałasu powierzchniowego (Nakamura)
Monitoring sejsmiczny i mikrosejsmiczny
Pomiar drgań (monitoring wybuchów)

Strona producenta: Solgeo s.r.l.