Ugięcia dachów

Monitoring ugięcia dachów i kontrola warunków bezpieczeństwa

Na nośność dachu konstrukcji wpływ może mieć kilka czynników. Charakter tych czynników może być wewnętrzny lub zewnętrzny w stosunku do samej struktury, może być tymczasowy lub stały, generowany przez działalność człowieka lub zdarzenia naturalne.
Czynniki mogące mieć wpływ na nośność dachu :

- Wykonanie dodatkowych elementów na dachu – instalacja np. klimatyzacji lub paneli fotowoltaicznych.
- Nieprawidłowe projektowanie lub wykonanie dachu, takie jak błędy w kalkulacjach nośności lub użycie niewłaściwych materiałów, może prowadzić do długoterminowego spadku nośności.
- Nagromadzenie masy masy w postaci np. śniegu, liści lub gałęzi może prowadzić do zwiększenia obciążenia na dachu.
- Złe warunki atmosferyczne - Częste występowanie opadów deszczu, gradu, śniegu, silne wiatry i burze mogą powodować uszkodzenia dachu, co wpływa na jego nośność.
- Nieprawidłowe użytkowanie dachu, takie jak przechowywanie ciężkich przedmiotów lub praca na dachu bez odpowiedniego zabezpieczenia, może prowadzić do uszkodzeń.
- Korozja - Dachy wykonane z materiałów, takich jak stal lub żelbet, mogą ulegać korozji, co prowadzi do osłabienia nośności dachu.


Każdy z tych warunków może doprowadzić do trwałego uszkodzenia dachu , a nawet zmienić jego konstrukcję, zagrażając w ten sposób warunkom bezpieczeństwa otoczenia, maszyn, produktów i personelu.
Monitorowanie deformacji dachu w połączeniu z narzędziami do raportowania danych w czasie rzeczywistym dałoby możliwość kontrolowania jego zachowania, zaplanowania ewentualnych prac naprawczych i uniknięcia trwałych uszkodzeń, a nawet zawaleń. W zależności od charakterystyki konstrukcyjnej i warunków konstrukcji, IMG Monitoring może zaproponować spersonalizowane rozwiązania, generalnie oparte na monitorowaniu zmian ugięcia i nachylenia dachu oraz zmian nachylenia słupów nośnych .

Zarządzanie danymi realizowane byłoby za pomocą bezprzewodowego systemu zarządzania danymi WineCap . Zastosowanie technologii WineCap zapewnia:

- łatwe rozwiązanie instalacyjne
- instrumenty o wysokiej wydajności , specjalnie zaprojektowane do monitorowania konstrukcji
- bez użycia kabla i bez ingerencji w istniejącą konstrukcję
- zautomatyzowany transfer danych GPRS do bazy właściciela nieruchomości lub do dedykowanej platformy WineCap
- powiadomienie SMS/mail o przekroczeniu progu alarmowego

Gallery

No results found.